Executeur (testamentair): we bieden hoge kwaliteit service

U denkt eraan om een testament op te stellen. In een testament bepaalt u onder andere wie uw erfgenamen zijn, naar wie bepaalde spullen gaan of wie bijvoorbeeld voor uw minderjarige kinderen moet gaan zorgen na uw overlijden. In een testament kunt u daarnaast ook een executeur benoemen. Tegenwoordig hebben we het enkel over een executeur, terwijl voorheen er werd gesproken over een executeur testamentair.

Een executeur zorgt ervoor dat uw nalatenschap goed wordt afgehandeld. U kunt in beginsel iedereen tot executeur benoemen, een familielid, een goede vriend of een zakenpartner. Wilt u liever dat een professionele organisatie uw nalatenschap afwikkelt? Dan kunnen wij u daar ook bij helpen.

Wat is een executeur (testamentair)?

Een executeur is iemand die ervoor zorgt dat uw nalatenschap goed wordt afgewikkeld. Iedereen kan in principe tot executeur worden benoemd. U kunt denken aan een van de erfgenamen, een goede vriend, een zakenpartner of wellicht een onafhankelijke derde partij.
Het benoemen van een executeur is niet verplicht. Benoemt u geen executeur, dan zullen de gezamenlijke erfgenamen uw nalatenschap afwikkelen. Een voordeel van het benoemen van een executeur is een efficiëntere en snellere afwikkeling van uw nalatenschap.

Indien u een testamentair executeur in uw testament benoemt, kan de executeur ten tijde van uw overlijden beslissen over het aanvaarden of weigeren van de taak van executeur.

Hoe wordt een executeur benoemd?

Een executeur kan sinds 2003 alleen nog maar in een testament worden benoemd. Alleen als een executeur benoemd is in een testament dat door een notaris is ondertekend, is de benoeming geldig. Degene die u tot executeur benoemt, zal bij uw overlijden een keuze moeten maken om de benoeming te aanvaarden of te weigeren. Indien u overweegt om een executeur te benoemen, denken wij graag met u mee.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van een executeur testamentair?

De taak van een executeur is om ervoor te zorgen dat de nalatenschap klaargemaakt wordt voor verdeling. Tot het moment dat verdeeld wordt heeft de executeur het beheer van de nalatenschap. De erfgenamen kunnen niet zonder medewerking van de executeur spullen verkopen of toe-eigenen. Bij de taken van een executeur kunt u denken aan:

 • het opzeggen van de huur en abonnementen;
 • het betalen van schulden;
 • het informeren van de erfgenamen; of
 • het doen van belastingaangiften.

Een executeur is alleen bevoegd om spullen te verkopen indien dit noodzakelijk is voor de betaling van schulden. De taken en bevoegdheden kunnen in een testament worden uitgebreid of juist worden beperkt. Uiteraard kunnen wij u op dit gebied adviseren tijdens een adviesgesprek.

Wat zijn de kosten voor een executeur (testamentair)?

Regelt u niets over de vergoeding voor de executeur, dan bepaalt de wet dat de executeur 1% van de waarde van uw vermogen ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden. In uw testament kunt u van deze regeling afwijken en een andere vergoeding toekennen. Zo kunt u opnemen dat de executeur geen loon toekomt of bijvoorbeeld een uurloon krijgt dat in zijn of haar beroepsgroep gebruikelijk is. Ook kunt u een vast geldbedrag afspreken. Eventueel te maken onkosten mag de executeur in rekening brengen bij de erfgenamen.

Plan nu een afspraak in!

Bent u van plan een testament op te stellen en denkt u na over het benoemen van een executeur, plan dan vrijblijvend een gesprek in bij ons op kantoor in Naaldwijk of Rotterdam. Tijdens dit gesprek zullen de mogelijkheden met u besproken worden waarna u een beslissing kunt nemen.


  Veel gestelde vragen

  Wat is de taak van een executeur?

  De taak van een executeur is het beheren van de nalatenschap en ervoor te zorgen dat de nalatenschap ‘verdeelklaar’ is voor de erfgenamen. De bevoegdheden kunnen in een testament worden uitgebreid dan wel worden beperkt.

  Kan een executeur een erfgenaam zijn?

  Een executeur kan in principe iedereen zijn. Een familielid (dat ook een van uw erfgenamen is), een goede vriend, een zakenpartner of een onafhankelijke derde (zoals een adviseur/fiscalist/notaris).

  Is een executeur nodig?

  In verschillende situaties is het verstandig om een executeur te benoemen. Situaties waaraan u kunt denken zijn:

  • uw erfgenamen hebben onderling een moeizame verhouding;
  • u bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer);
  • uw erfgenamen zijn minderjarig;
  • u heeft veel erfgenamen;
  • u heeft veel bezittingen en vermogen.

  Als alternatief op een executeur benoemen in uw testament kunnen de erfgenamen na uw overlijden gezamenlijk ook iemand een boedelvolmacht geven.

  Wat gebeurt er met uw bankrekening na overlijden?

  Wanneer een bank op de hoogte is van het overlijden van de rekeninghouder, kan de bank de rekening blokkeren. U kunt de rekening vanaf dat moment niet meer gebruiken. Om de rekening te deblokkeren heeft u vaak een verklaring van erfrecht nodig. Een notaris stelt deze verklaring van erfrecht op.

  Wat mag een executeur niet?

  In uw testament kunt u de taken en bevoegdheden van een executeur uitbreiden of beperken. In beginsel is een executeur niet bevoegd om de nalatenschap te verdelen. De verdeling moeten de erfgenamen in onderling overleg regelen.

  meer diensten