blog

familie- & erfrecht

AWBZ wordt wet langdurige zorg

15-05-2020

De gevolgen van de verandering van de AWBZ in Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Joyce

van der Zande

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Met ingang van 1 januari 2013 is er bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis een eigen bijdrage verschuldigd (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ veranderd in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wat houdt deze verandering in en wat betekent dit voor u?

Wat is de Wet Langdurige Zorg? 

De Wet Langdurige Zorg is een nieuwe wet voor zware langdurige zorg. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de voormalige AWBZ zijn overgebracht naar andere wetten (zoals de WMO en de Zorgverzekeringswet). Indien je de hele dag zorg dichtbij huis nodig hebt, zorgt de WLZ dat je deze zorg thuis of in een instelling krijgt. Een voorwaarde voor de thuiszorg is wel dat de kosten niet hoger mogen zijn dan wanneer je zou verblijven in een instelling.

Voor mensen die al AWBZ-zorg ontvingen voor 1 januari 2015 geldt een overgangsregeling.

Is er een eigen bijdrage verschuldigd voor de zorg? 

Indien u in aanmerking komt voor zorg op grond van de WLZ betaalt u een eigen bijdrage indien u 18 jaar of ouder bent, ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen.

Voor de zorg zijn er 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van onder andere uw inkomen en vermogen af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen.

Kan deze eigen bijdrage worden verlaagd? 

Door het treffen van de juiste maatregelen kan de hoge eigen bijdrage aanmerkelijk worden verlaagd.

Testament

In een testament kan worden opgenomen dat de kindsdelen opeisbaar worden indien de langstlevende partner een eigen bijdrage voor de zorg is verschuldigd. Als dat gebeurt tellen de kindsdelen niet meer mee voor de berekening van de eigen bijdrage.

Akte vaststelling erfdelen

Indien de hiervoor genoemde bepaling niet is opgenomen in het testament van de eerst overleden partner, zijn de kindsdelen niet automatisch opeisbaar wanneer de langstlevende partner wordt opgenomen in een verzorgingshuis. Echter kunt u wel met uw kinderen overeenkomen dat de kindsdelen opeisbaar worden wanneer er een eigen bijdrage voor de zorg verschuldigd is. Dit doet u in een akte vaststelling erfdelen.

Schenken

Ook kan er geld worden geschonken aan de kinderen. Per jaar mag er € 5.277,00 belastingvrij aan kinderen worden geschonken. Dit bedrag kan worden geschonken in contanten, maar ook op papier.

Belangrijk hierbij is wel dat maatregelen tijdig worden genomen.

nieuws en blogs