Samenwonen? Zorg voor een samenlevingsovereenkomst!

12-08-2021

Je gaat binnenkort samenwonen? Vergeet niet om een samenlevingscontract op te stellen!

Linda

Ruygrok-de Zeeuw

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Hebben uw partner en u besloten samen te gaan wonen en willen jullie (nog) niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Zorg er dan voor dat jullie zaken goed regelen via een samenlevingsovereenkomst.

Waarom een samenlevingsovereenkomst?

In de wet zijn weinig regels te vinden voor ongehuwde samenwoners. Doordat er weinig regels zijn, is er veel ruimte voor het zelf maken van afspraken. Doe dit in een samenlevingscontract. In deze overeenkomst maken jullie als partners onderlinge afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van de kosten van de huishouding en regelingen voor het einde van de relatie. Voor het geval jullie relatie eindigt, kunnen jullie bijvoorbeeld afspreken dat jullie bepaalde goederen of rekeningen met elkaar delen. Of dat de ene partner een bepaald bedrag betaalt aan de andere partner.

Voordelen van een samenlevingsovereenkomst

Naast deze ‘interne’ afspraken heeft een samenlevingscontract ook ‘externe’ voordelen.

  • Nabestaandenpensioen: u heeft vaak een notarieel samenlevingscontract nodig als u elkaar aan wil wijzen voor het nabestaandenpensioen.
  • Vrijstelling erfbelasting: partners met een samenlevingsovereenkomst komen (sneller) in aanmerking voor de hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Het kan dat u erfbelasting moet betalen als u van elkaar erft. Dan gelden de volgende regels:
    • Woont u minimaal een halfjaar op hetzelfde adres en heeft u minimaal een halfjaar een samenlevingsovereenkomst? Dan mag u belastingvrij € 671.910,00 van elkaar erven. Erft u meer dan dit bedrag? Dan betaalt u 10% tot 20% erfbelasting.
    • Komt u niet voor deze vrijstelling in aanmerking? Dan geldt een vrijstelling van € 2.244,00. Erft u dan meer dan dit bedrag, dan betaalt u 30% tot 40% erfbelasting.

 

Overigens erven ongehuwde samenwoners niet automatisch van elkaar bij een overlijden. Om van elkaar te erven is een testament noodzakelijk.

Gezamenlijke bezittingen

Wonen jullie samen, dan hebben jullie vaak gezamenlijke bezittingen, zoals een gezamenlijke woning, een gezamenlijke bankrekening of gezamenlijke inboedel. In een samenlevingsovereenkomst kan geregeld worden dat deze gezamenlijke bezittingen voor de ander zijn als één van jullie komt te overlijden. We noemen deze regeling het verblijvingsbeding.

Door het verblijvingsbeding krijgt de langstlevende dus alle gezamenlijke bezittingen. Wel moet de langstlevende in dat geval de schulden die bij deze bezittingen horen overnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hypotheekschuld die bij de gezamenlijke woning hoort.

Testament opstellen

Heeft u een eigen woning, maar is de eigendom van één van jullie? Dan kan niet via een samenlevingsovereenkomst geregeld worden dat de ander na overlijden eigenaar van de woning wordt. Wilt u dit toch regelen? Dan zult u een testament moeten opmaken. Maakt u als ongehuwde geen testament op? Dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Als u kinderen heeft, zijn dit uw kinderen. Zijn er geen kinderen, dan zijn dit uw ouders, broers en zussen.

Heeft u vragen over een samenlevingsovereenkomst of een testament? Neem dan gerust contact met mij of mijn collega’s op.