Kunt u als executeur de woning altijd zonder medewerking van de erfgenamen verkopen?

15-05-2020

Een heldere uitleg van de bevoegdheid van de executeur.

Het is een misverstand dat de executeur altijd bevoegd is om een tot een nalatenschap behorende woning te verkopen en te leveren zonder medewerking van de (overige) erfgenamen.

de executeur

De executeur heeft tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan.

De executeur is bevoegd de door hem beheerde goederen te gelde te maken, voor zover dit nodig is voor de tot zijn taak behorende voldoening van schulden van de nalatenschap.

Wanneer is dat het geval en waar moet u op letten:

Stel dat tot de nalatenschap bestaat uit een woning met een waarde van € 250.000,00.
De woning is destijds gefinancierd; de restant-hoofdsom van die lening bedraagt per de overlijdensdatum € 150.000,00.
Verder bestaat de nalatenschap alleen nog maar uit een banktegoed van € 50.000,00 en de nodige inboedel.
In dit geval is de executeur zelfstandig bevoegd om de woning te verkopen.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Stel ze gerust aan Arjan Verrijp, hij helpt u graag!

Contact met Arjan

Maar in de volgende casus is de uitkomst anders:

Stel dat er in het vorige voorbeeld sprake is van een banktegoed van € 150.000,00 in plaats van een banktegoed is van € 50.000,00.

In dat geval is de executeur namelijk niet zelfstandig bevoegd om de woning te verkopen.

Immers: uit het aanwezige banktegoed kan de lening worden afgelost, zodat de verkoop dus niet (noodzakelijk) plaatsvindt om de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Als executeur in een nalatenschap is het belangrijk om  – al vóórdat u de voorlopige koopakte ondertekent – aan de hand van het vorenstaande vast te stellen of u wel zelfstandig bevoegd bent om de woning te verkopen.

nieuws en blogs