Wat kunt u precies schenken aan uw (klein)kinderen?

15-05-2020

Verschillende manieren van schenken worden in deze blog uitgelegd.

Joyce

van der Zande

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Weet u wat u belastingvrij mag schenken aan uw (klein)kinderen? Wat als u wilt schenken maar uw geld “zit vast in de stenen” van uw eigen huis? Wilt u dat de schenking van uw eigen kind blijft als diens relatie eindigt?
In deze blog vertel ik u meer over de mogelijkheden en aandachtspunten bij het doen van een schenking.

In veel gevallen kan het gunstig zijn om bij leven uw vermogen geleidelijk weg te schenken om zo uw vermogen te verlagen en hiermee erfbelasting bij uw overlijden te besparen. Tevens kan doormiddel van schenkingen een eventuele eigen bijdrage voor de zorg, bij opname in een verpleeghuis, worden bespaard.

Belastingvrij schenken

Net als over een erfenis, moet in beginsel over een schenking belasting worden betaald, de zogenaamde schenkbelasting. Er zijn echter wel vrijstellingen voor de schenkbelasting.

In 2018 mag u aan een kind een bedrag van € 5.363,- schenken, zonder dat daar schenkbelasting over is verschuldigd. Is een kind ouder dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar? Dan kunt u eenmalig een groter bedrag schenken, namelijk een bedrag van € 25.526,- (vrij besteedbaar), € 53.176,- (voor een dure studie) óf € 100.800,- (voor de besteding aan de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigen woning schuld).

Aan anderen dan een kind (zoals een kleinkind of een neef of nicht) kunt u in 2018 een bedrag van € 2.129,- schenken. Tevens geldt voor anderen ook de vrijstelling van € 100.800,- euro voor besteding aan een eigen woning.
Daarnaast zijn erkende goede doelen vrijgesteld van schenkbelasting.

 

Wilt u meer informatie over schenken aan (klein)kinderen? Neem gerust contact op met onze collega Joyce van der Zande. Wij helpen u graag.

Contact met Joyce

Schenken in contanten of schenken op papier

Als u veel spaargeld heeft is het voor u mogelijk om te schenken in contanten. Dit doet u door het bedrag dat u wilt schenken over te maken naar de bankrekening van degene aan wie u wilt schenken.

Indien echter het meeste vermogen “vast zit” in de woning is het lastig om te schenken in contanten. De mogelijkheid bestaat dan om te schenken zonder dat u geld hoeft over te maken. Dit doet u door te “schenken op papier”. De notaris maakt daarvoor een schenkingsakte op waarin u uw (klein)kinderen een bedrag schenkt. Het bedrag wordt echter niet uitgekeerd, maar schuldig gebleven. Wel dient over het schuldig gebleven bedrag door de schenker jaarlijks daadwerkelijk een zakelijke rente van 6% aan te kinderen te worden betaald.

Voor gewone schenkingen is geen notariële akte vereist. Echter kan het bij een schenking van grote waarde, voor een woning of een schenking onder een bepaalde voorwaarde verstandig zijn een akte te laten opmaken. Een notariële akte kan voorkomen dat er in de toekomst discussies ontstaan over de hoogte van de schenking en wanneer en onder welke voorwaarden een schenking heeft plaatsgevonden.

De uitsluitingsclausule

Zowel bij een gewone schenking als bij een schenking op papier is het belangrijk om te bepalen dat u de schenking doet aan uw eigen kind. Dit doet u door te schenken onder uitsluitingsclausule. Hiermee wordt voorkomen dat een kind de van u ontvangen schenking moet delen met een ex-partner indien de relatie van dat kind eindigt.

nieuws en blogs