Westport Notarissen: ook uw partner bij aardwarmte projecten!

15-05-2020

Als notaris betrokken bij aardwarmteprojecten.

Lars

Boellaard

Notaris & Managing partner

Office


bekijk profiel

De laatste jaren zie je, mede door de hoge gasprijzen voor de tuinbouw, dat telers gaan samenwerken en een aardwarmteproject beginnen. Maar wat houdt zo’n project eigenlijk in?

Aardwarmtedoublet

Er wordt een aardwarmtedoublet geboord: een diepe boring in de bodem naar 3.000 meter diepte (of dieper) bestaande uit twee gaten: een aanvoerleiding en een terugvoerleiding. Door de aanvoerleiding wordt water opgepompt met een hoge temperatuur, soms wel heter dan 100 graden celsius. Dat hete water wordt vervolgens via een warmtenet langs de deelnemende bedrijven gepompt en ten slotte, nadat het is afgekoeld tot zo’n 35 graden celsius, weer teruggepompt in de aardlaag. Er wordt rekening gehouden met een levensduur van circa 30 jaar voor een aardwarmtedoublet.

Boren naar aardwarmte vergt een miljoeneninvestering door verschillende partijen, waaronder de telers. Het eerste project in het Westland was Green Well Westland, gesitueerd in Honselersdijk en gereed gekomen in 2012. Dit project is begeleid door toen nog onder de naam: Westland Partners.

 

Maar we doen meer! Inmiddels zijn er diverse aardwarmteprojecten in het Westland, maar ook daarbuiten, waarbij Westport Notarissen  de specialistische partner is.

De betrokkenheid van de notaris

Waarom moet hier een notaris bij betrokken zijn vraagt u zich misschien af. Er moet, samen met andere adviseurs vorm gegeven worden aan de structuur: wordt het een vennootschap onder firma of wordt het toch een BV? Veelal zijn dit complexe trajecten, waarbij onder meer fiscale aspecten een belangrijke rol spelen, maar ook de vaak heel specifieke wensen van de financier(s).

Welke nadere afspraken moeten er bijvoorbeeld gemaakt worden over eigendom, aansprakelijkheid, continuïteit, leveren van aardwarmte en het beëindigen van de samenwerking?

Gezien het grote (financiële) belang is het noodzakelijk de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.Naast de opzet van de samenwerkingsstructuur volgt vaak het vestigen van zekerheden zoals pandrecht op aandelen en hypotheekrecht op de boorlocatie alsmede het vestigen van opstalrechten.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem contact op met Lars Boellaard. Hij helpt u graag!

Contact met Lars

nieuws en blogs