Wat betekent het om executeur te zijn?

15-05-2020

In deze blog leest u alles over de verantwoordelijkheden van de executeur.

Linda

Ruygrok-de Zeeuw

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Het is belangrijk dat na een overlijden de juiste persoon de afwikkeling van de nalatenschap regelt. Om er voor te zorgen dat deze persoon de nodige bevoegdheden heeft, kan hij in een testament tot executeur worden benoemd. Als u een executeur wenst aan te wijzen, is het dus van belang dit tijdig in uw testament te regelen.

drie soorten executeurs

We kennen in Nederland drie soorten executeurs. De eerste is de uitvaartexecuteur, de zogenaamde executeur met één ster. Deze mag alleen de uitvaart verzorgen.

De tweede executeur is de beheersexecuteur, de zogenaamde executeur met twee sterren. Deze executeur is bevoegd de nalatenschap te beheren.

De derde executeur is de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, de zogenaamde executeur met drie sterren. Deze executeur kan de meest vergaande bevoegdheden worden toegekend, zoals de bevoegdheid tot het verdelen van de nalatenschap.
Hierna gaat het over de beheersexecuteur, aangezien dit de meest voorkomende executeur is.

De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen. Het bijzondere aan deze vertegenwoordiging is dat het een privatieve vertegenwoordiging is. Dat wil zeggen dat de erfgenamen in beginsel zelf geen vertegenwoordigingsbevoegdheden hebben. Vanwege deze vergaande privatieve bevoegdheid, is het belangrijk om goed na te denken over wie deze bevoegdheden krijgt.

Heeft u vragen over (het benoemen van) een executeur, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Contact met Linda

Benoemen executeur

Veel mensen denken bij benoemen van een executeur direct aan (een van) hun naaste familieleden, zoals een kind, broer, zus, neef of nicht. Dit kan uiteraard prima zijn, maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat een executeur veel bevoegdheden heeft en deze taak ook behoorlijk wat verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Daarom benoemen steeds meer mensen een deskundige en onafhankelijke persoon tot executeur. Deze specialist kan de erfgenamen begeleiden, ontzorgen en na een overlijden handelen zonder emotioneel betrokken te zijn. Dit komt de afwikkeling van een nalatenschap over het algemeen alleen maar ten goede.

Het kan gebeuren dat er geen executeur is omdat er geen testament is of geen (effect sorterende) executeursbenoeming in het testament is opgenomen. In dat geval kan er ook iemand worden aangewezen die de zaken mag regelen. In beginsel gebeurt dit doordat de erfgenamen een volmacht aan deze persoon geven. De inhoud van de volmacht bepaalt hoe ver de bevoegdheden in dat geval strekken. Uiteraard is het wel zo dat de erfgenamen hiermee moeten instemmen, zij verlenen immers de volmacht. Kunnen of willen de erfgenamen geen volmacht geven, dan kan het nodig zijn dat andere (juridische) stappen ondernomen dienen te worden. Dit neemt vaak veel tijd in beslag en brengt ook de nodige kosten met zich mee. Dit kunt u dus voorkomen door in uw testament de zaken goed te regelen.

 

nieuws en blogs