blog

familie- & erfrecht

Een levenstestament: een testament voor als je nog leeft!

15-05-2020

Wat is een levenstestament?

Jennifer

Fluitman-Marinussen

Notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Het levenstestament is een testament, maar wel een bijzondere variant. Want het levenstestament treedt al tijdens leven in werking. In een levenstestament wordt iemand aangewezen die uw zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door een ongeval, een ernstige ziekte of dementie.

Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen. Levenstestamenten worden opgemaakt sinds 2010. De interesse neemt toe omdat mensen ouder worden, vaak geld hebben – zeker de ouderen die ooit een huis kochten – en een grote behoefte hebben om dingen zelf te regelen; juist ook voor de situatie dat de opsteller van het levenstestament niet meer in staat is om zelf te handelen.

De door u aangewezen vertrouwenspersoon neemt voor u de financiële beslissingen, overlegt met de artsen als u ziek bent en bepaalt naar welk verzorgingshuis u gaat. Wat u wel of niet vastlegt en of u daarvoor dezelfde persoon machtigt of verschillende mensen, bepaalt u zelf.

Het kan wenselijk zijn om vast te leggen dat de gevolmachtigde periodiek verantwoording aflegt, bijvoorbeeld aan de notaris, of aan de kinderen. Of dat de gevolmachtigde mag handelen tot een bepaald bedrag en dat er iemand meekijkt bij hogere bedragen. Het verschilt nogal of een volmacht wordt gegeven aan de partner met wie iemand dertig jaar getrouwd is, of aan een aardige bovenbuurman.

Het levenstestament is ook voor echtparen nuttig, bijvoorbeeld als één van de echtgenoten dement is. Bij de verkoop van de woning door de andere echtgenoot bewijst de volmacht dan zijn meerwaarde, maar ook indien die andere echtgenoot geld wil schenken aan de kinderen of kleinkinderen. Indien dan geen levenstestament is opgemaakt, moet hij of zij voor bewindvoering of curatele naar de kantonrechter, zelfs als het echtpaar in gemeenschap van goederen is getrouwd. Als de echtgenoten in het verleden geen schenkingen deden, zal de kantonrechter een schenking waarschijnlijk verbieden. En dat terwijl schenken ook juist nuttig kan zijn om daarmee de Wlz- of WMO-bijdrage te verminderen of erfbelasting voor het geval u er niet meer zou zijn.

Met een levenstestament kunnen kosten worden bespaard, belastingen worden voorkomen, de kosten van een onderbewindstelling worden vermeden en kan de Wlz- of WMO–bijdrage worden verminderd. Maar ook de extra kosten van een taxatie bij een verkoop van een woning worden in vergelijking met een situatie van een onderbewindstelling worden voorkomen. Kortom, de eenmalige kosten leveren naast het comfort van het kunnen voeren van eigen regie ook al snel besparingen op.

Indien u vragen over het levenstestament heeft, neem dan contact met mij op.

nieuws en blogs