blog

onderneming

Wat is het belang van de ondernemersvolmacht?

15-05-2020

Alles goed geregeld als ondernemer.

Als ondernemer wilt u alles goed regelen. Zo zorgt u er ondermeer voor dat uw statuten, huwelijkse voorwaarden en testament op orde zijn.
Maar wat als u tijdelijk of voor een langere periode, tengevolge van bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte, niet meer in staat bent om uw ondernemerstaken uit te voeren?
De praktijk leert dat hier onvoldoende bij wordt stilgestaan.

Wat is een ondernemersvolmacht?

Een ondernemersvolmacht is een volmacht die u geeft om al uw zakelijke belangen te behartigen. De gevolmachtigde kan u op zakelijk gebied, dat wil zeggen als ondernemer, als vennoot, als bestuurder en/of als aandeelhouder, vertegenwoordigen en daarmee uw belangen en die van uw bedrijf behartigen.

U moet voorkomen dat uw onderneming stil komt te liggen als u (tijdelijk) uit de roulatie bent en u daardoor niet of onvoldoende leiding kunt geven.

Een ondernemersvolmacht is nuttig voor iedereen die een onderneming heeft. Dit kan een eenmanszaak zijn, een aandeel in een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap. Wanneer u een ondernemersvolmacht wilt geven, is het verstandig stil te staan bij uw belangen op korte termijn (kan de dagelijkse gang van zaken doorgaan), maar zeker ook bij uw belangen (of die van uw erfgenamen) op de lange termijn.

Aandachtspunten

Het is belangrijk om stil te staan bij de volgende vragen:

  • Wie vertrouw ik om mijn zaken te behartigen en heeft deze persoon daarvoor de capaciteiten?
  • Waarvoor moet de volmacht gelden: voor alle zakelijke (rechts)gebieden, of voor bepaalde specifieke handelingen of voor een bepaald doel?
  • Wil ik één of meer gevolmachtigden benoemen?
  • Moeten er beperkingen in de ondernemersvolmacht worden opgenomen?
  • Wie moet mijn zaken op de korte termijn behartigen en wie op de lange termijn?
  • Wat moet mijn gevolmachtigde allemaal weten over mijn bedrijf om zijn taken goed te kunnen uitvoeren.

Wij hebben voor u een ondernemersvolmacht ontwikkeld en zijn ook op dit juridische onderdeel graag uw zakelijke partner.

nieuws en blogs