Nieuwe wet: de beperkte gemeenschap van goederen

15-05-2020

In deze blog een uitleg over de Wet Beperkte gemeenschap van goederen.

Steffie

Michels

Notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt dan niet meer in algehele gemeenschap van goederen. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt nog steeds huwelijkse voorwaarden of partnerschaps­voorwaarden maken.

Wat is er per 1 januari 2018 veranderd?

Vanaf deze datum trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen.

Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen.
Schenkingen of erfenissen die u ontvangt vóór en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
Bent u ondernemer? Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden.
Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.
Voor mensen die vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, geldt deze wet ook.

Wilt u meer informatie over huwelijkse voorwaarden? Of wat dit voor uw situatie kan betekenen? Neem gerust contact op met Steffie Michels.

Neem contact op met Steffie

Valkuilen als u geen huwelijkse voorwaarden maakt:

Om een scheiding aan te brengen in de vermogens (wat is eigen vermogen en wat is gezamenlijk vermogen) is het belangrijk een goede administratie bij te houden. Dit blijkt in de praktijk vaak niet te gebeuren. Als echtgenoten er zeker van willen zijn dat zij bij echtscheiding niet delen in elkaars eigen vermogen, kan dit in huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd.

Als echtgenoten vóór het huwelijk voor ongelijke delen gerechtigd zijn tot bijvoorbeeld de woning, zullen zij door het huwelijk voor gelijke delen gerechtigd worden. Dit kunt u voorkomen door dit in huwelijkse voorwaarden anders af te spreken.

Voor ondernemingen die vóór het huwelijk zijn gestart, geldt dat er tijdens het huwelijk aan de gemeenschap een redelijke vergoeding moet worden betaald voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer voor de onderneming heeft aangewend. Om discussie te voorkomen over de hoogte en omvang van de vergoeding (bijvoorbeeld: ziet de vergoeding ook op opgepotte winsten?) zijn huwelijkse voorwaarden van belang.

nieuws en blogs