Testament op uw vakantiechecklist?

14-07-2021

Nu de vakantieperiode weer is aangebroken, kan de vakantiechecklist er weer bij worden gepakt. Vergeet u niet uw testament aan uw vakantiechecklist toe te voegen?

Frederieke

Thoen

Kandidaat-notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

 

 

Wat gebeurt er als u nog niets heeft geregeld?

Nu de vakantieperiode weer is aangebroken, is het niet leuk om over uw testament na te denken, maar de vakantieperiode is juist wel een goed moment om bij uw testament stil te staan. Zijn uw zaken goed geregeld voor het geval u tijdens uw vakantie onverhoopt komt te overlijden?

Indien u niet eerder een testament heeft gemaakt, regelt de wet hoe uw nalatenschap wordt verdeeld. In een testament kunt u de wettelijke regeling aanvullen of hiervan afwijken. Dit doet u door bijvoorbeeld te bepalen dat uw vermogen aan andere personen dan de wettelijke erfgenamen toekomt, door te vast te leggen wie de regie heeft voor wat betreft de afwikkeling van de nalatenschap en door belastingbesparende regelingen te treffen.

Wat als u al een testament heeft?

Ook als u al wel een testament heeft gemaakt, kan het verstandig zijn om bij de inhoud van dit testament stil te staan. Wellicht zijn er in de tussentijd in uw persoonlijke situatie en/of in de wetgeving zaken veranderd, waardoor het nodig is uw testament aan te passen.

Laat u zich daarom goed informeren over uw testament voordat u met vakantie gaat.

 

 

Waar kunt u nog meer aan denken?

Stel dat u tijdens uw vakantie bijvoorbeeld door een ongeluk in een (tijdelijke) coma raakt. U kunt dan zaken niet meer zelf regelen. Als u niets heeft geregeld, dan kan het gebeuren dat zaken die wel geregeld moeten worden via de kantonrechter lopen. De kantonrechter stelt uw vermogen dan (tijdelijk) onder bewind. Dit is ook zo als u gehuwd bent.

De kantonrechter benoemt in dat geval een bewindvoerder die namens u de zaken kan regelen. Deze bewindvoerder dient onder meer jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter en heeft voor bepaalde (rechts)handelingen de voorafgaande toestemming van de kantonrechter nodig.

Het voorgaande kunt u voorkomen met een levenstestament. In een levenstestament legt u vast wie uw zaken mag behartigen als u dat zelf (tijdelijk) niet meer kunt.

Heeft u vragen over een (levens)testament, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.