Erfbelasting besparen doet u zo!

15-05-2020

In deze column wordt uitgelegd hoe u erfbelasting bespaart.

Linda

Ruygrok-de Zeeuw

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Wanneer u komt te overlijden, laat u wellicht wat vermogen na. De Belastingdienst kan over dit vermogen erfbelasting heffen. Hoeveel erfbelasting betaald moet worden, is afhankelijk van het verwantschap tussen u en uw erfgenamen. Ook is het afhankelijk van hoeveel u na laat.

erfbelasting

Indien u een partner heeft, zal bij uw overlijden waarschijnlijk een langstlevenderegeling gelden. Dit wil echter niet zeggen dat (met name omdat de langstlevende een hele hoge vrijstelling voor de erfbelasting heeft) er geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Bij de meeste langstlevenderegelingen erven de kinderen ook gelijk ‘op papier’ mee. Dit betekent dat over de erfdelen van de kinderen gelijk erfbelasting verschuldigd kan zijn. Deze erfbelasting zal in dat geval door de langstlevende moeten worden betaald.

In een testament kunt u bepalen dat de langstlevende na uw overlijden bepaalde keuzes kan maken, welke er voor kunnen zorgen dat er geen of zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald. Deze mogelijkheid bestaat dus alleen als u dit in uw testament geregeld heeft.

 

 

Heeft u vragen over erfbelasting of een van de hiervoor genoemde opties, neem dan gerust contact met mij op.

Contact met Linda

manieren om belasting te besparen

Verder kunt u om erfbelasting te besparen uw vermogen aan meerdere personen na laten. Iedere persoon heeft namelijk een bepaalde vrijstelling voor de erfbelasting. Aan hoe meer personen u iets na laat, hoe vaker de vrijstelling benut kan worden.
Zo kunt u er aan denken bijvoorbeeld ook uw kleinkinderen iets na te laten. Kleinkinderen mogen van een opa of oma € 20.616,00 (cijfers 2019) belastingvrij erven.
Ook kunt u iets nalaten aan een goed doel. Goede doelen hoeven in beginsel geheel geen erfbelasting te betalen.

Een andere manier om erfbelasting te besparen, is om reeds tijdens leven te schenken. Hoe minder u over heeft bij uw overlijden, hoe minder erfbelasting verschuldigd is. Bij schenken kunt u denken aan daadwerkelijk schenken, dus het geld echt overmaken of geven. U kunt ook schenken op papier. Hierbij legt u in een notariële akte vast dat u een bepaald bedrag schenkt, terwijl u afspreekt dat het pas uitbetaald wordt na uw overlijden en u het dus nog zelf onder u houdt. Een van de voorwaarden die hieraan verbonden is, is dat u jaarlijks rente betaalt aan degene(n) aan wie u de schenking heeft gedaan.

nieuws en blogs