blog

onderneming

Het familiestatuut

15-05-2020

Een beknopte uitleg van het familiestatuut.

Hoe moet uw bedrijf worden voortgezet in geval van ziekte of als u er zelf niet meer bent?
In geval van ziekte kunt u een ondernemersvolmacht of DGA volmacht laten opstellen bij uw notaris: daarin neemt u op wie uw zaken moet regelen en ook hoe.

Uw wensen kunt u vast laten leggen in een (levens)testament in geval van overlijden: hierin kunt u zowel privézaken als ondernemingszaken regelen.
Vaak is een levenstestament bij familiebedrijven aanleiding voor het opstellen van een familiestatuut.

Wat regelt men in een familiestatuut?

In een familiestatuut worden de “waarden en normen” vastgelegd met betrekking tot de wijze waarop wordt omgegaan met het familie- en bedrijfsvermogen.
De belangen van alle familieleden worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd om toekomstige discussies over de te volgen koers te voorkomen.

De onderwerpen die u kunt regelen in het familiestatuut:

  • wat is de visie voor de toekomst?
  • wat wilt u als ondernemer dat er in de toekomst met het familiebedrijf gebeurt?
  • wie mag het bedrijf gaan leiden en waar moet hij aan voldoen? Moet het bedrijf geleid worden door iemand van “binnen het bedrijf” of komen ook buitenstaanders daarvoor in aanmerking? Moet er gewerkt worden in een managementteam?
  • worden de belangen van de niet-voortzetters voldoende gewaarborgd?
  • onder welke omstandigheden wordt dividend uitgekeerd?
  • wat wordt de beloning van de opvolger/het management?
  • wat te doen met toekomstige investeringen en de solvabiliteit van de onderneming.

Voorts kunnen de fiscale gevolgen van de bedrijfsopvolging optimaal worden benut, indien tijdig de “contouren” voor de toekomst bekend zijn.

Door het opnemen van sancties in het familiestatuut kunnen familieleden gedwongen worden zich te houden aan de gemaakte afspraken. Het familiestatuut kan ook leiden tot een sterkere band tussen de familieleden en voorkomt onnodige discussies in de toekomst.
Het familiestatuut is geen statisch document en moet dan ook regelmatig worden doorgesproken, bijvoorbeeld door 1 keer in de 4 á 5 jaar een “familiereünie” te organiseren.

nieuws en blogs