Notariskantoor Westland Partners N.V. en Van Heeswijk Notarissen N.V. fuseren

15-05-2020

Notariskantoor Westland Partners N.V. en Van Heeswijk Notarissen N.V., gevestigd te Rotterdam, bundelen hun krachten en fuseren.

Het samengaan van de kantoren leidt tot een inhoudelijk sterk, ondernemend en innovatief kantoor, gespecialiseerd in vastgoed, personen- en familierecht en (internationaal) ondernemingsrecht.

Veranderende wereld

De wereld van het notariaat verandert. “Vanwege de steeds verdergaande digitalisering en internationalisering vervagen de grenzen tussen dorpen en steden. Schaalgrootte is steeds belangrijker voor het bieden van specialistische kennis, de invulling van goed werkgeverschap en de maatschappelijke rol van de onderneming. Met deze fusie wordt op deze veranderingen ingespeeld. Wij combineren daarbij de mentaliteit van de Rotterdammer en de nuchtere en ondernemende aanpak van de Westlander”, aldus mr. Lars Boellaard, managing partner bij Westland Partners N.V.

Notaris mr. Steffie Michels, ook nauw betrokken bij het fusietraject, legt uit: “De afzonderlijke kantoren bedienen al veel dezelfde relaties. Door de schaalgrootte van Westland Partners N.V. kunnen we in Rotterdam nu ook meer projecten en in een hoger tempo afwikkelen. De expertise van vastgoednotaris mr. Wim de Jong komt daarbij niet alleen in Rotterdam, maar ook voor Westland en daarbuiten beschikbaar.”

Rechtsgebieden

Inhoudelijk vullen Van Heeswijk Notarissen N.V. en Westland Partners N.V. elkaar goed aan. Ook in Rotterdam is sinds jaar en dag vanuit een internationale ondernemingsrechtpraktijk gewerkt. De steeds verdergaande internationalisering van de ondernemingen in Greenport Westland-Oostland maakt deze expertise en ervaring een welkome aanvulling op de internationale praktijk in Westland. Daarbij bleek dat de vastgoedpraktijken van de beide kantoren op met name het gebied van commercieel vastgoed en projectontwikkeling elkaar aanvullen.

Familierecht in Rotterdam

Voor het notariskantoor in Rotterdam is de grote Westlandse personen- en familierechtpraktijk een welkome aanvulling. Mr. Wijnand van Eijck, notaris bij Van Heeswijk Notarissen N.V., vult aan: De ruime Westlandse expertise en ervaring op het gebied van onder andere testamenten, estate planning en de afwikkeling van nalatenschappen wordt door de fusie ook in Rotterdam aangeboden. Op de vertrouwde wijze blijven we deze diensten natuurlijk in Westland aanbieden.

Praktische zaken

Door de fusie ontstaat een notariskantoor van ongeveer 100 medewerkers, waaronder negen notarissen. Het kantoor op het Weena te Rotterdam en de beide vestigingen in Westland blijven gehandhaafd. Vanwege de tijd die nodig is om de beide kantoren te kunnen samenvoegen, zal de fusie medio april worden doorgevoerd. De dochterondernemingen van Westland Partners N.V., te weten Bewind Partners en Raak Notarissen, zullen hun diensten niet vanuit Rotterdam aanbieden. Het in Naaldwijk gevestigde zelfstandige advocatenkantoor Westland Partners Advocatuur B.V. is niet betrokken bij de fusie. De dienstverlening van de advocaten te Naaldwijk blijft ongewijzigd.

nieuws en blogs