Wij innoveren: de blockchain!

15-05-2020

De blockchain: een kans, geen bedreiging.

Paul

Bols

Notaris

Onderneming


bekijk profiel

Westport Notarissen innoveert. Eerder deze maand schreven we al over een digitaal aandeelhoudersregister en een digitaal notariskantoor. Nu de blockchain.

de blockchain

Volgens velen is de blockchain een bedreiging voor de notaris. Westport Notarissen ziet dat anders en omarmt de blockchain. Want met de blockchain ziet Westport Notarissen een manier om zaken digitaal voor eens en voor altijd vast te leggen. En wellicht doet de klant dat wel zelf in de blockchain en heeft die klant de notaris daar niet voor nodig. Wat wel vereist blijft, is dat de blockchain veilig moet zijn, dat duidelijk moet zijn wie gegevens op de blockchain invoert, wie de blockchain beheert, wat er moet gebeuren indien zich een niet-voorziene omstandigheid voordoet enzovoorts.

 

Permissioned blokchain

Om deze zaken te regelen, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een innovation lab opgezet om te experimenteren met blockchaintoepassingen die het mogelijk maken de vertrouwde rol van het notariaat digitaal voort te zetten, kansen te creëren voor kostenbesparingen en efficiëncy voordelen te behalen. Westland Partners is een van de notariskantoren die samen met de KNB hiervoor een permissioned blockchain heeft opgezet.

Een permissioned blockchain is besloten en daarmee niet voor iedereen toegankelijk (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de blockchain technologie die voor bij Bitcoin transacties wordt gebruikt). In een permissioned blockchain is bekend welke partijen informatie mogen lezen, invoeren en wijzigen en welke informatie aan de blockchain mag worden toegevoegd. Notariskantoren zullen in dit geval als knooppunten in het netwerk fungeren.

 

 

Als proef wordt een permissioned blockchain opgezet die bruikbaar is voor onder meer het dateren van documenten en het valideren van persoonsgegevens. Ook kunnen cliënten een document door de notaris in het netwerk laten zetten, waarna de notaris later de dagtekening van het document kan bevestigen.

Wij geloven in de techniek

Westport Notarissen is er van overtuigd dat het genoemde voorbeeld een eerste, bescheiden stap is om te komen tot een veel bredere inzet van de blockchain. Want wij geloven er in dat de techniek van de blockchain administratieve handelingen van de notaris zal verminderen, maar dat de waarde van de identificatie van de betrokken partijen, de veiligheid van de blockchain en de immer blijvende  meerwaarde van het advies van de notaris er voor zullen zorgen dat de notaris in de blockchain een onmisbare rol zal blijven houden. De eerste ervaringen met de permissioned blockchain waar Westport Notarissen op is aangesloten, wijzen dat in ieder geval al uit!

nieuws en blogs