Het tenietgaan van erfdienstbaarheden door vermenging

15-05-2020

Uitleg over het tenietgaan van erfdienstbaarheden door vermenging.

“Kort door de bocht”  wordt aangenomen dat, indien er een erfdienstbaarheid bestaat tussen twee percelen – bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van uitweg ten behoeve van perceel A (het heersende erf) en ten laste van perceel B (het dienende erf) – en de beide percelen vervolgens in handen zijn gekomen van dezelfde eigenaar, de erfdienstbaarheid door vermenging teniet is gegaan.

Maar let op:

Bij het tenietgaan van een erfdienstbaarheid door vermenging gaat het erom dat de erfdienstbaarheid zinledig wordt als het heersende en dienende erf in één hand komen. Als het heersende erf echter niet door de eigenaar wordt gebruikt maar door een ander – bijvoorbeeld een huurder of pachter – behoudt de erfdienstbaarheid haar functie en gaat daarom niet teniet. En dat geldt niet alleen voor de gebruiker ten tijde van de vermenging maar ook voor latere gebruikers als dat gebruik aaneengesloten is en de erfdienstbaarheid voor hun rechtpositie van belang blijft (mede gebaseerd op de parlementaire geschiedenis van artikel 5:83 BW).

Rb. Noord-Holland 19 juli 2017, nr C/15/248376 / HA ZA 16-583 (RBNHO:2017:6032)

 

Voorbeeld I

X  is eigenaar van perceel B (het dienende erf).

X koopt ook perceel A (het heersende erf) dat op dat moment is verhuurd aan Y.

Y maakt als huurder op dat moment gebruik van de uitweg.

Conclusie: de erfdienstbaarheid van uitweg is niet door vermenging teniet gegaan.

 

Voorbeeld II

X  is eigenaar van perceel A (het heersende erf).

X koopt ook perceel B (het dienende erf) en heeft daarna beide percelen in eigendom.

De ontsluiting van perceel A vindt nog steeds plaats via de uitweg op perceel B (aaneengesloten gebruik).

X verkoopt perceel A aan Y.

Y verhuurt perceel A vervolgens aan Z (die belang heeft bij de uitweg).

Conclusie: de erfdienstbaarheid van uitweg is niet door vermenging teniet gegaan

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Schroom niet om contact op te nemen!

nieuws en blogs