blog

familie- & erfrecht

Belasting besparen met uw testament en notariële volmacht

15-05-2020

Hoe bespaart u erfbelasting door het opstellen van een testament?

Joyce

van der Zande

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Bent u ook benieuwd wat de fiscale gevolgen zouden zijn wanneer u of uw partner komt te overlijden? Wanneer u komt te overlijden zijn uw erfgenamen belasting verschuldigd over hetgeen zij van u erven. Echter kan er door het opstellen van een testament (en een notariële volmacht) veel erfbelasting worden bespaard.

Voorbeeld:
De heer en mevrouw Zwinkels zijn beiden 70 jaar, zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben twee kinderen. Zij hebben in 1980 een langstlevende testament opgesteld. De heer en mevrouw Zwinkels bezitten een hypotheekvrije woning en daarnaast nog wat spaargeld. De woning en het spaargeld zijn totaal € 600.000,00 waard. De notaris rekent voor hen uit dat indien een van hen zou overlijden, de langstlevende een bedrag van bijna € 7.600,00 aan erfbelasting zou moeten betalen over de erfdelen van de kinderen.

De heer en mevrouw Zwinkels zijn best geschrokken van het bedrag van € 7.600,00. Als de langstlevende van hen dit zou moeten betalen, zou een groot deel van hun spaargeld hieraan op gaan. Zij hadden daarnaast ook niet gedacht dat er bij het overlijden van de eerste van hen beiden direct zou moeten worden afgerekend met de Belastingdienst over de erfdelen van de kinderen.

De notaris legt uit dat indien zij hun testamenten wijzigen, zij ervoor kunnen zorgen dat er bij het overlijden van de eerste van hen beiden geheel geen erfbelasting verschuldigd is. De notaris vertelt hen hier wel bij dat een dergelijke wijziging van het testament met zich mee kan brengen dat de kinderen bij het overlijden van de langstlevende – dus bij het tweede overlijden – iets meer aan erfbelasting verschuldigd kunnen zijn. Dit laatste hoeft echter zeker niet altijd het geval te zijn.

Een andere manier om erfbelasting te besparen is door het doen van schenkingen bij leven. U mag ieder jaar een bedrag belastingvrij schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen (€ 5.304,00 in 2016) en kleinkinderen (€ 2.122,00 in 2016). Maar wat nu als u deze schenkingen niet meer zelf kunt doen doordat u bijvoorbeeld gaat dementeren? In deze situatie kan een notariële volmacht uitkomst bieden. In een notariële volmacht kunt een zelf een gevolmachtigde aanwijzen die namens u alle denkbare financiële handelingen kan verrichten, waaronder ook het doen van schenkingen. Deze schenkingen kunnen namelijk ook van belang zijn bij het verlagen van een eventueel bijdrage voor de zorg. Op deze manier kunnen de schenkingen doorlopen en kan er belastingvrij vermogen worden overdragen aan uw afstammelingen.

nieuws en blogs