De voordelen van estate planning

29-05-2020

Wat is estate planning? U leest het in deze blog.

Joyce

van der Zande

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Estate planning is de Engelse term voor nalatenschapsplanning. Estate planning heeft tot doel uw opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan uw erfgenamen.

Bij het ontvangen van een erfenis dient er erfbelasting te worden betaald door de ontvanger. Met estate planning worden er maatregelen genomen om te zorgen dat er zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden over de erfenis. Daarnaast is het vaak ook mogelijk om een eventuele toekomstige eigen bijdrage voor een zorginstelling te verminderen wanneer hier op tijd maatregelen voor worden genomen.

Estate planning

Estate planning bestaat onder andere uit het maken van een goed testament eventueel in combinatie met het doen van schenkingen tijdens leven. Daarnaast is het vaak belangrijk om een regeling te treffen voor de situatie dat u tijdens uw leven eventueel zelf niet meer in staat zou zijn om uw zaken te regelen (bijvoorbeeld door dementie). Dit wordt vastgelegd in een levenstestament.

Estate planning is geschikt voor iedereen die iets na te laten heeft. De belangen en besparingen op de erfbelasting zijn natuurlijk groter wanneer er een groot vermogen is. Ook zijn er meer besparingen mogelijk wanneer u een eigen bedrijf heeft. Maar ook als u een eigen woning heeft en/of spaargeld, kunt u met estate planning veel bereiken.

Voordelen

Met estate planning bent u er zeker van dat de zaken goed zijn geregeld wanneer u komt te overlijden en zorgt u dat:

  • uw nabestaanden zorgeloos worden achtergelaten;
  • er erfbelasting en schenkbelasting wordt bespaard;
  • u zelf bepaalt wanneer en aan wie het vermogen wordt overgedragen;
  • een onderneming op de juiste wijze wordt gecontinueerd.

Goed regelen geeft rust

Door een goede estate planning heeft u een zorg minder. Hierdoor weet u zeker dat uw nalatenschap goed is geregeld en de juiste beschermingsmaatregelen zijn genomen. Hierdoor wordt veel gedoe en hoge kosten voor de nabestaanden bespaard. Daarnaast verkleint het de kans op familieruzies wanneer alles van tevoren goed is geregeld.

Wilt u weten of estate planning in uw situatie van belang is, of wilt u weten of uw testament een update nodig heeft? Neem contact op met ons kantoor voor een vrijblijvende bespreking.

Meer informatie?

U kunt vrijblijvend informatie vragen aan onze collega Joyce van der Zande.

Contact met Joyce

nieuws en blogs