Wat te doen als u erfgenaam bent?

15-05-2020

In deze blog leest u alles over de mogelijkheden voor het aanvaarden van een nalatenschap.

Linda

Ruygrok-de Zeeuw

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Wanneer u erfgenaam bent van een overledene, doet u er goed aan om bij de notaris langs te gaan om u te laten adviseren. Zo is het belangrijk dat u voorkomt dat u aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene en dat u bijvoorbeeld kunt aantonen dat u bevoegd bent om zaken te regelen als het gaat om de afwikkeling van de nalatenschap.

Welke keuzes heeft een erfgenaam?

Een erfgenaam kan een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen. In het kort houdt dit het volgende in.

Zuivere aanvaarding: Als een erfgenaam een nalatenschap zuiver aanvaardt, is deze erfgenaam ook met eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Als een overledene dus meer schulden dan bezittingen had, zal de erfgenaam met eigen vermogen moeten bijdragen aan deze schulden.

Beneficiaire aanvaarding: Indien een erfgenaam een nalatenschap beneficiair aanvaardt, is deze erfgenaam met het eigen vermogen in beginsel niet aansprakelijk voor de aflossing van de schulden van de overledene. Eventuele schuldeisers kunnen hun schuld verhalen op (uitsluitend) de goederen van de nalatenschap.

Verwerping: Als een erfgenaam een nalatenschap verwerpt, wordt hij geacht nimmer erfgenaam te zijn geweest. Het erfdeel waar deze erfgenaam oorspronkelijk aanspraak op kon maken, zal in beginsel toekomen aan de kinderen van deze erfgenaam.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Linda Ruygrok!

na de keuze is gemaakt

Heeft u als erfgenaam nog geen keuze gemaakt tussen een van deze drie mogelijkheden, pas dan op. De wet bepaalt namelijk dat als u goederen van de nalatenschap ‘verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt’, u de nalatenschap daardoor zuiver aanvaardt. Behoren er tot de nalatenschap meer schulden dan bezittingen, dan moet u in dat geval dus met eigen vermogen deze schulden (mee) betalen.

Zodra duidelijk is wie de erfgenamen zijn en hoe zij aanvaard hebben (zuiver of beneficiair), kan de notaris een verklaring van erfrecht afgeven. Uit deze verklaring van erfrecht zal ook blijken of er een executeur of boedelgevolmachtigde is die mag handelen namens de erfgenamen. Met deze verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen, executeurs en boedelgevolmachtigden zich dus legitimeren en aantonen wat hun rechten zijn.

Is er geen executeur of boedelgevolmachtigde, dan betekent dit dat alle erfgenamen in beginsel samen moeten handelen. Ook over hoe dan te handelen kan de notaris u nader informeren.

Neem contact op met Linda

nieuws en blogs