Heeft u ook een flexibel testament?

15-05-2020

Aan de hand van een voorbeeld wordt het flexibel testament uitgelegd.

Langstlevendetestament anno 2014: heeft u ook een flexibel testament?

De heer en mevrouw Jansen zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben twee kinderen. Zij hebben een woning en spaargeld die in totaal € 360.000,00 waard zijn. In de jaren ‘90 hebben zij bij de notaris een langstlevendetestament opgesteld.

Echtpaar Jansen is benieuwd naar wat de fiscale gevolgen zouden zijn als een van hen zou overlijden en maken een afspraak bij de notaris. De notaris rekent voor hen uit dat indien een van hen zou overlijden, de langstlevende van hen een bedrag van ruim € 8.000 aan erfbelasting (voorheen successierechten) zou moeten betalen.

De heer en mevrouw Jansen zijn best geschrokken van het bedrag van ruim € 8.000. Zij hadden daarnaast ook niet gedacht dat er al direct na het overlijden van een van beiden afgerekend zou moeten worden met de Belastingdienst.

De notaris legt aan hen uit dat indien zij hun testamenten wijzigen, zij ervoor kunnen zorgen dat er bij het overlijden van de eerste van hen beiden geheel geen erfbelasting verschuldigd is.

Maar wat nu als kort na het eerste overlijden de langstlevende van hen in de zorg terecht komt en een eigen bijdrage moet gaan betalen voor de genoten zorg? De langstlevende die naast een uitkering uit de AOW ook een klein pensioen ontvangt, zal gaan interen, want eerst moet het eigen vermogen worden “opgegeten”. De in de toekomst te ontvangen erfenis van de kinderen kan daardoor worden aangetast.

De notaris legt aan de heer en mevrouw Jansen uit dat indien zij hun testamenten wijzigen, zij er ook voor kunnen zorgen dat later (een groot deel van) het vermogen bij de kinderen terechtkomt in plaats van dat het aan zorg op gaat.

Met een zogenaamd “flexibel” testament kan de langstlevende namelijk na het overlijden van de eerste kiezen voor diverse mogelijkheden. Mogelijkheden die hun huidige testamenten niet bieden. Zo kan worden gekozen voor het besparen van erfbelasting, anticiperen op het beperken van de eigen bijdrage voor de zorg of een combinatie van beide mogelijkheden. Aangezien men vantevoren niet weet hoe de (financiële) situatie zal zijn bij het eerste overlijden, is het prettig om alle mogelijkheden open te houden.

Heeft u vragen over (de fiscale gevolgen van) uw testament of wilt u meer weten over een flexibel testament, neemt u dan contact met mij op.

nieuws en blogs